Quod me nutrit me destruit – Co mě živí, to mě zničí.