Kapitan Korkorán kúpil kylo kyslej kapusty, ktorá kostovala kovovú korunu.