Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity.