Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?