Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších.