Phoebe: „Lidi, na něco jsem přišla! Joker je poker s J.”
Chandler: „Týýý jo, tak to mě Jodržte!”