Rube: „Dojezte a zmizte! Georgo, ty ne, tebe si chci podat!”