Daniel: „Mám to, mám to! Našel jsem spojitost. Sir Gawain, Gwalchmei, Culhwch a Olwen Verus gen Bree.”
Samantha: „A pak že mi není rozumět.”