Mohinder: „Ví bůh, kdo jsem? Vím to já? Jsem anděl nebo netvor? Hrdina nebo zlosyn? A proč nerozeznám rozdíl.”