Scullyová: „Přemýšlel jsi někdy o smrti?”
Mulder: „Jednou. Když jsem byl na lední revue.”