„Lhostejnost končí, dneska se nosí vášnivý zájem.“