„To je jednoduchý jak žebřík.“ Povzdechnutí nad kuchařem popíjejícím pivo: „To je nátisk…“