„Ty vole vohol se, seš zarostlej jak náhradní Kristus.“