Perníček: „Mor na tebe, ty dřeváku! Myšky, podejte mi kuřecí křidýlko! Ne, ne, ne, nalevo. Nalevo!”