Král Jelimán: „A ještě než odejdete, chci učinit prohlášení. Takže držte klapačky, prosím.”