Slogan: „Střílí-li konzument Kolalokovy limonády, netřeba volati lékaře.”