Louka: „Tady máš pastelky, můžeš si kreslit. Čmariky čmariky dělat.”