Winston: „Kachny! Tu mouku máte prosévat, né v ní prodlévat!”