Učitelka: „Jmenuj mi hlodavce.”
Rousek: „Hlodavec lesní, hlodavec vodní čili želva.”