(Terazky pozoruje hemžení na cvičáku, přichází k němu kapitán Ořech.)
Ořech: „Súdruhu kapitáne!”
Terazky: „Vy stě kapitán, Oriech. Ja už nie. Čo bolo, to bolo. Terazky som majorom.”
Ořech: „Eště sem si nestačil zvyknút, soudruhu majore, omlouvám se.”