Major Terazky: „Čo bolo, to bolo! Terazky som majorom!”