Otec Boženky: (na Štefana) „Rozkydám tě jako hnůj!”