Pacient: (v sanatoriu) „Já do sanatoria nepatřím.”
Horatio: „Máte pravdu, vy totiž patříte do vězení.”