Z večera potrvá žal, ale z jitra nevrátí se prozpěvování.