Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.