Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy, teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.

Léon Bloy