Jak školák ze školy jde milý k milé, jak do školy však od ní zasmušile.

William Shakespeare