Ten, koho nenávidíš, musí být tvé nenávisti hoden.

John Stuart Mill