Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme.

Marcus Terentius