Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.

William Shakespeare