Každé náboženství měří pevnost víry ochotou dříví na hranici.

Gabriel Laub