Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým.

Anglická přísloví