Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo.

Francois de la Rochefoucauld