Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí.

Francois de la Rochefoucauld