Bohatství nespočívá ve vydělávání peněz, ale v utváření člověka, když ty peníze vydělává.

John Wicker