Žijte, jako kdyby jste měli zítra umřít. Učte se, jako kdyby jste měli žít navždy.

Mahatma Gandhi