Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat.

Reinhard K. Sprenger