Otázka, jak se rozmnožovali lidé ve viktoriánské Anglii, nebyla dosud s plnou platností zodpovězena.

M. Hottingerová