Zahálkou se lidé učí špatnému jednání.

Walther von der Vegelweide