Lenošení je umění tak dlouho nedělat nic, dokud nepomine nebezpečí, že bychom museli něco dělat.

Gunther Philipp