Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte.

Anatole France