Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.

Sokratés