Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

William Shakespeare