Ať žijí počestní lidé! Jsou méně ničemní než ostatní.

Henry Becque