„Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké nás navracejí samým sobě.“

Jean Paul