Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.

Jean Paul