Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.

Albert Einstein