Zahrával si se životem,
produkoval třeskaviny,
bomby plnil dynamitem,
rozletěl se do krajiny.