Znám benzínovou studánku kde nejhlubší je les,
tam stačí škrtnout zápalku a všechno letí do nebes.