Na poli zpívá skřivánek,
v lese kukají kukačky,
u cesty naříká Ivánek,
vjel rychle so zatáčky.